Wywiad

4. Czy jako trener Scruma uważa Pan to narzędzie za pomocne w pracy?

Jestem pewien, że tak jest. Można je wykorzystać w następujących sytuacjach.

Po pierwsze jest to propozycja prowadzenia oraz rozwijania tzw. „community scrummasterkich” w organizacjach. Pomoże wyeliminować „waste”, nadać kierunek oraz uzyskać synergię osób uczestniczących.

Po drugie pomoże wyeliminować niewłaściwe postawy wśród Scrum Masterów. Dzięki temu powinny zostać usunięte dysfunkcje organizacji i tym samym powinna wzrosnąć produktywność zespołów.

Po trzecie używam kart, aby szerzyć wiedzę o Scrum wśród programistów, managerów oraz osób z działów HR. Wykonywanie pierwszego poziomu Utture zawsze wywołuje żywe dyskusje o Scrum. W przyjazny sposób pomaga wszystkim stronom zobaczyć sytuację w firmie z różnych perspektyw.

Również użytkownicy Utture zauważyli inne sposoby wykorzystania. Jeden z uczestników testów stwierdził, że korzystanie z Utture zmotywowało go do przeczytania Scrum Guide, bo zdał sobie sprawę, że jednak nie zna go tak dobrze jak myślał.

Kolejny użytkownik znalazł alternatywne zastosowanie dla poziomu 3. Mianowicie chciał wykorzystać karty, aby zrobić z nich tablicę w swoim pokoju i na bieżąco przyklejać tam akcje, które przeprowadził. Co pewnością da pozytywny efekt wpływający na morale Scrum Mastera, bo wizualizuje efekt jego wysiłków.

Starałem się zaprojektować Utture skupiając się na przekazaniu pewnych uniwersalnych zasad. Dlatego to narzędzie jest wielowymiarowe. Być może użytkownicy Kompasu Utture znajdą kolejne zastosowania kart.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: