Spektrum zachowań Scrum Mastera… na Daily Scrum

Daily Scrum jest podstawowym zdarzeniem Scrumowym. Cytując Gunthera Verheyena “Daily Scrum to codzienna dawka empiryzmu”. Podejście empiryczne wyróżnia Scrum spośród innych frameworków, metod czy metodologii Agile.

Co w takim razie powinien robić Scrum Master w czasie tego zdarzenia scrumowego? Skoro jest ono tak ważne, to jak postępować żeby pomagać, a nie przeszkadzać? Postaram się przybliżyć spektrum zachowań Scrum Mastera, które może on stosować podczas Daily Scrum.

  1. Raport – oczywiście Scrum Master powinien unikać jak ognia odbierania raportu. Nie chcemy żeby Zespół Deweloperski raportował do Scrum Mastera. Zachowanie to może świadczyć o co najmniej dwóch rzeczach. Po pierwsze Scrum Master źle postrzega swoją rolę jako centralną w Zespole Scrumowym. Po drugie raportowanie do Scrum Mastera świadczy o niedojrzałości zespołu i chęci poszukiwania kogoś, kto przejmie odpowiedzialność za zespół. Jeżeli widzisz raportowanie na Daily Scrum to wiedz, że coś się dzieje i w pobliżu czają się Impedimenty!
  2. Moderacja – w początkowym etapie formowania się zespołu lub w organizacjach stawiających pierwsze kroki z wykorzystaniem ram postępowania Scrum, może być potrzebne mocniejsze wsparcie ze strony Scrum Mastera. Do moderacji można zaliczyć na przykład techniki wskazujące kolejność wypowiedzi, opieka nad aktualizowaniem tablicy, zadawanie pytań naprowadzających, monitorowanie time-boxa oraz w skrajnych przypadkach również 3 pytania ze Scrum Guide.
  3. Facylitacja – w tym przypadku aktywność Scrum Master jest widocznie mniejsza niż w przypadku moderacji. Przyjmując tą postawę należy upewnić się, że zespół wie jak przeprowadzić Daily Scrum. Ewentualnie zrobić krótki instruktaż przed spotkaniem. W czasie zdarzenia ograniczamy swoje interwencje jedynie do zadania ewentualnych pytań oraz obserwacji. W przypadku pytań staram się być oszczędny i jeśli to możliwe to zostawiam je na koniec. Obserwacje wykorzystujemy do tworzenia planu na rozwój zespołu.
  4. Obserwacja – Scrum Master nie ingeruje w przebieg spotkania. Jest jedynie biernym obserwatorem. Pytania i komentarze, które mogą się pojawić w czasie Daily Scrum powinny zostać wypowiedziane po zakończeniu zdarzenia scrumowego. Celem przekazywanego feedbacku jest oczywiście korekta dysfunkcji oraz poprawa jakości Daily Scrum.
  5. Rezultat – jest kolejnym krokiem odpuszczania kontroli. W tym przypadku Scrum Master nie ingeruje w żaden sposób w Daily Scrum. Jedyną interakcją z zespołem jest zapytanie członka zespołu o produkt Daily Scrum. Ewentualną interwencję podejmujemy na podstawie oceny rezultatu spotkania.
  6. Nieobecność – Scrum Master jedynie upewnia się czy Daily Scrum się odbył. Ewentualnie może dopytać czy udało się utrzymać time-box. Można poinformować zespół, że nie będziemy się pojawiać na Daily Scrum, lub po prostu któregoś razu przestać przychodzić.
  7. Monitorowanie – Scrum Master w ogóle nie pojawia się na Daily Scrum. Wręcz powinien znikać w pokoju jeśli w tym czasie odbywa się to zdarzenie Scrumowe. Jedyną powinnością Scrum Mastera jest obserwowanie artefaktów Scrum celem zbadania czy Daily Scrum spełnia swoją rolę.

Jak pewnie się zorientowaliście każda z kolejnych postawa coraz mniej angażuje Scrum Mastera. Jednak warto jeszcze raz podkreślić, że aktywność Scrum Master nigdy nie znika. Choć jej widoczność jest minimalna to występuje też w ostatnim opisywanym przypadku.

To jaką postawę powinniście przyjąć na Daily Scrum ze swoim zespołem zależy oczywiście od aktualnego kontekstu. Każdy zespół wymaga indywidualnego potraktowania. Jako uniwersalną zasadę myślę, że można przyjąć występowanie poziomów po sobie. Raczej nie będzie możliwe przeskoczenie o kilka z nich. Mam nadzieję, że pomoże to Tobie w przeprowadzeniu Daily Scrum.

Jeśli chcesz dobrze stosować Scrum to zainteresuje Ciebie projekt, który rozwijam od blisko 2 lat. Po więcej szczegółów wejdź na stronę http://bit.ly/utture-na-pp.